یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

روح اصل و خودآگاهی فریب است، تمرین یکی شدن با روح شعر است؛ شعر از زیبایی می آید و زیبایی از شوق و شوق از اعمالی مثل نماز که به مفهوم تلاش آگاهانه برای نابودی خودآگاه است.
  • JUST DO