یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم
يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ب.ظ

Make image!!

                                                  

I had very good accidents as I used this method! I think it freed my mind !!

1.آب آبی نیست!صورت صورتی نیست! آبی به صورت بزنید لطفا

2.خیال-بافی کنید..با خیال راحت

3.دست از طلب ندارم

4.مظاهر دیگه نمیاد

5.حس خوب ورزش کردن

6.فهمیدن آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند

7.گیر دادن به زیکفرید

8.سلیمانی شنیدن

I wanna make a project in my university issue too

Of course I’m a little numb in these days; maybe it is because of not writing! And also not watching flipped!

I am very thirsty of women attention!!! I was phony at 1 mehr!!!نوشته شده توسط JUST DO
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

Make image!!

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ب.ظ

                                                  

I had very good accidents as I used this method! I think it freed my mind !!

1.آب آبی نیست!صورت صورتی نیست! آبی به صورت بزنید لطفا

2.خیال-بافی کنید..با خیال راحت

3.دست از طلب ندارم

4.مظاهر دیگه نمیاد

5.حس خوب ورزش کردن

6.فهمیدن آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند

7.گیر دادن به زیکفرید

8.سلیمانی شنیدن

I wanna make a project in my university issue too

Of course I’m a little numb in these days; maybe it is because of not writing! And also not watching flipped!

I am very thirsty of women attention!!! I was phony at 1 mehr!!!

۹۶/۰۷/۰۹
JUST DO