یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم
چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۱۶ ق.ظ

muslim

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم


عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم


رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم


شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم


خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم


آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم


 #حافظنوشته شده توسط JUST DO
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

یادگاری ها

شعر ها و دل نوشته هایم

muslim

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۱۶ ق.ظ

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم


عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم


رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم


شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم


خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم


آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم


 #حافظ

۹۶/۰۶/۲۹
JUST DO